201404111397207131WJgh9Zer201404111397207113pA2UbMtd201404261398517222MpL8ijYb

Har du överblick?

Vet du vart du är på väg?

Rådgivare, coach och nätverkare

Beroende på behovet och förutsättningarna hjälper jag företag och organisationer att utveckla sina affärer och styra sin verksamhet genom att agera som rådgivare, coach eller mentor.

Jag hjälper företag och befattningshavare med strategiska frågor som analys av affärsplaner, marknadsanalyser, utredningar av strategiska alternativ och styrning av verksamheter. Jag deltar också i statliga utredningar, senast "Effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur" 2015, där jag var utredningssekreterare. 

Som coach och mentor hjälper jag också individer att utvecklas och nå sina personliga och organisationens mål.

Mitt personliga nätverk är stort och aktivt och jag håller utbildningar och workshops i personligt nätverkande och i hur man kan använda LinkedIn som ett verktyg för t.ex. försäljning, marknadsföring och för att utveckla sitt (personliga) varumärke.