Konsult, coach och mentor som hjälper dig nå dina mål

Mitt personliga nätverk är stort och aktivt och jag håller utbildningar och konsultar i personligt nätverkande och i hur man kan använda LinkedIn som ett verktyg för att utveckla sitt och sitt företags varumärke, för försäljning och för marknadsföring.

Beroende på behovet hjälper jag som rådgivare, coach eller mentor individer och organisationer att utveckla sig och sina affärer.

Senior advisor, coach and networker

Advisor on regulatory and corporate finance issues, especially in telecoms

Business plans, analysis, studies

Coach and mentor

Networking and LinkedIn training


Konsult

Foto: Magnus Nilsson

Som konsult är jag särskilt intresserad av frågor som är komplexa och har stor påverkan på verksamheter som förändringar av reglering inom telekombranschen, eller förändrade affärsmodeller som en följd av nya digitala arbetssätt.

För mig är det viktigt att förstå de aktuella frågeställningarna för att kunna utforska olika infallsvinklar tillsammans med kunden innan vi börjar söka lösningar. Vid behov arbetar jag tillsammans med andra konsultföretag eller specialister för att leverera uppdrag.

Med mig har jag över 30 års erfarenhet av att ha arbetat i industrin och som konsult. Min karriär började med olika stabs- och linjebefattningar i Sverige och England på Ericsson, följt av över tio år av internationell affärsutveckling och M&A på Telia och Telenor följt av över tio år som konsult på PwC och EY (Ernst & Young).

De senaste åren har jag bland annat varit utredningssekreterare i den statliga utredningen SOU 2016:1 ”Statens bredbandsinfrastrukur som resurs” och haft uppdrag som sakkunnig på Försvarsdepartementet, på Bredbandsforum och för Digitaliseringsrådets kansli.

Erfarenhet av:

  • Statliga utredningar, affärsplaner, transaktioner, marknadsanalyser, verksamhetsstyrning och regulatoriska frågor
  • stora och komplexa projekt med många intressenter
  • internationella uppdrag

Exempeluppdrag:

Globala marknadsstudier åt Ericsson, analys av affärsplanen för 4G-rollout åt teleoperatör, utredning av ambulansdirigeringen hos SOS Alarm åt SKL, bransch- och företagsanalyser åt Riksrevisionen. Utredningssekreterare åt Näringsdepartementet och sakkunnig åt Försvarsdepartementet. Utredare åt Bredbandsforum, Digitaliseringsrådet och MSB.


Coach & mentor

På bilden instruerar jag i kamraträddning i havskajak – en situation där man med fördel kombinerar ren instruktion med coachning. Foto: Anders Fredriksen

Coaching är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa dig att klargöra och nå dina mål. Som coach tar jag ansvar för processen och hjälper dig att förstå din situation, vilka alternativ som finns och vad du kan göra för att komma framåt. 

Ofta är det problem som man vill få hjälp att lösa – livspusslet, att få struktur på ett nytt jobb, att hjälpa medarbetare som kört fast i karriär eller tankesätt.

Som mentor delar jag med mig av min erfarenhet och mitt kontaktnät, hjälper dig att se möjligheter och att prioritera och fokusera. Jag har varit mentor i Almi Stockholms program för tillväxtföretag.

Som exempel har varit mentor åt en nytillsatt affärsområdeschef på ett IT-konsultföretag och åt en utlandsfödd IT-utvecklare som ville komma vidare i sin karriär och få hjälpa att förstå det svenska systemet.

Ring idag så kan vi resonera om hur jag kan hjälpa dig. Du kan också läsa mer om mig hos Mentorena. Där kan du också boka in mig för ett inledande samtal – det är gratis och hjälper oss båda att förstå om vi kan jobba ihop. 

Klicka på loggan för att läsa mer om mentorskap, boka tid eller ställa frågor!

Om Peter

Över 30 års erfarenhet som projektledare, chef och konsult inom stora organisationer. Sedan 2013 egen företagare varvat med uppdragsanställningar.

I botten är jag Civilingenjör och MBA, kompletterat med bl.a. säljutbildningar, coachning och ledarskap.

När jag inte jobbar ägnar jag mig gärna åt friluftsliv som kajakturer, vandring, långfärdsskridskor och alla former av skidåkning. 

Se LinkedIn för en komplett CV »

Kontakt

Peter Meurling AB
Skogsslingan 1
SE – 182 30 Danderyd
Sweden

Tel: +46 734 263 729
E-post: info@petermeurling.se

UA-54392782-1