Coach och mentor

coach mentor
På bilden instruerar jag i kamraträddning i havskajak – en situation där man med fördel kombinerar ren instruktion med coachning.

Coaching är ett kraftfullt verktyg för att hjälpa dig att klargöra och nå dina mål. Som coach tar jag ansvar för processen och hjälper dig att själv förstå din situation, vilka alternativ som finns och vad du kangöra för att röra dig framåt. 

Ofta är det problem som man vill få hjälp att lösa – livspusslet, att få struktur ett nytt jobb, att hjälpa en medarbetare som kört fast i karriär eller tankesätt.

Som mentor delar jag med mig av min erfarenhet och mitt kontaktnät, hjälper dig att se möjligheter och att prioritera och fokusera. 

Som exempel har varit mentor åt en nytillsatt affärsområdeschef på ett IT-konsultföretag och åt en utlandsfödd IT-utvecklare som ville komma vidare i sin karriär och få hjälpa att förstå det svenska systemet. Jag har också varit mentor i Almi Stockholms program för tillväxtföretag.

Ring idag så kan vi resonera om hur jag kan hjälpa dig. Du kan också läsa mer om mig hos Mentorena. Där kan du också boka in mig för ett första samtal – det är gratis och hjälper oss båda att förstå om vi kan jobba ihop. 

Läs mer om mentorskap, boka tid eller titta på en intervju med mig här!